Wykład dotyczący organizacji e-learningu na uczelniach wyższych, w szczególności zagadnień związanych z prawami autorskimi.