11 lutego 2015 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poprowadzę warsztaty dotyczące prawnych aspektów wnoszenia aportów do spółek akademickich.