Spotkanie z naukowcami w Płocku w czasie wykładu „Komercjalizacja wyników badań naukowych”.