Warsztaty na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie o umowach dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych.