Wraz ze studentami zarządzania zakończyliśmy zajęcia z „Prawa pracy” na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Dziękuję wszystkim za wspaniałe spotkania, dobra energię i Waszą ciekawość.