„Polish law vs. Internet” – wykład na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tsichnera dla zagranicznych studentów programu „Szkoły letniej”.