Warsztaty dla pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone regulaminom własności intelektualnej i komercjalizacji, a w szczególności ostatniej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.