Począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. kancelaria zmienia siedzibę na:

ul. Św. Tomasza 34 „Dom na Czasie”
31-027 Kraków