Prawo autorskie

 

kwalifikacja prawna twórczości jako utworu · dozwolone korzystanie z utworów (dozwolony użytek prywatny i publiczny)
· osobiste i majątkowe prawa autorskie · umowy prawnoautorskie (przeniesienie praw, licencje)

 

 

Szczególne zamiłowanie do filmów animowanych