Prawo własności przemysłowej:
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i wzory przemysłowe

 

tworzenie identyfikacji wizualnej i jej optymalizacja
· polityka ochrony identyfikacji wizualnej · analiza zdolności
rejestracyjnej · podobieństwo znaków towarowych i wzorów przemysłowych
· uzyskiwanie praw ochronnych i rejestracje