Prawo konkurencji (prawo antymonopolowe)

 

porozumienia ograniczające konkurencję
· nadużywanie pozycji dominującej · ochrona zbiorowych interesów konsumentów