Jak działa Jamniczek?

 

 

Jak działa Jamniczek? (prod. Studio Miniatur Filmowych, reż. Julian Antonisz, 1971)

 

Julian Antonisz: http://www.antonisz.pl/
Jak działa Jamniczek? (o filmie): http://pl.wikipedia.org/wiki/Jak_dzia%C5%82a_jamniczek

 

Komu przysługują obecnie prawa do „starych” filmów, w tym filmów animowanych?

 

M. Mioduszewski, Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 116/2012