Ochrona baz danych

 

zbiory informacji · wyniki badań · bazy danych
w działalności gospodarczej – zabezpieczanie i obrót prawami