Przyjaciele:   Artur Malik

 

 

Lombard, Little Egoists , Chłopcy z Placu Broni, For Dee, Zanderhaus, Urszula, Funk de Nite, Pod Budą, Anna Treter,
Bluesmobile, Kulturka, Piwnica Św. Norberta, L.A.P.d., Majka Jeżowska, Maciej Zembaty, Mr. Bober Friend’s, Nie-Bo, Bardzo Orkiestra

 

www.funkdenite.com/   www.myspace.com/arturmalik   www.jazz.krakow.pl

 

Działalność muzyków a prawo autorskie
J. Barta, „Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego”, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności
Intelektualnej,nr 20/1980, s. 43.