Zagadnienia telekomunikacyjne

 

prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
· ochrona użytkowników usług telekomunikacyjnych
· dostęp telekomunikacyjny · tajemnica telekomunikacyjna ·
ochrona informacji niejawnych