Prezentacja:

 

· prawnych problemów dopuszczalności cytowania na przykładzie postaci „psa Reksia”

· doświadczenia zawodowego w zakresie prawnych aspektów zagadnień filmów animowanych

 

Utwór graficzny

postać psa Reksia (autor: Lechosław Marszałek; uprawniony: Helena Filek-Marszałek)

 

Czy i w jakich okolicznościach wolno cytować?

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 34 iart. 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

Które przesłanki cytatu są spełnione?

· cytowany jest fragment utworu lub drobny utwór w całości
· cytowany utwór był już rozpowszechniony
· utwór cytowany jest w innym samoistnym utworze
· cel: wyjaśnianie lub analiza krytyczna lub nauczanie lub prawa gatunku twórczości
· dodatkowo art. 10 Konwencji Berneńskiej

 

Orzeczenia Sądu Najwyższego z 23 listopada 2004 r. (sygn. I CK 232/04) oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2000 r. (sygn. 1087/99)

 

Literatura na początek: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s.190-197

 

Czy edukacyjny charakter tego wpisu uzasadnia posłużenie sie cytatem?