Prawo własności przemysłowej

 

wynalazki · ochrona patentowa · know-how · wzory użytkowe
· strategia ochrony know-how przedsiębiorstwa · ochrona tajemnicy
przedsiębiorstwa i ochrona przed działalnością konkurencyjną