Czy ilość i rodzaj zwierząt na rysunku ma znaczenie?