Czy ilość i rodzaj zwierząt na rysunku ma znaczenie?

 

1 krowa… 2 kozy… i 3 owce…

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

art. 829 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 1964 r.  Nr  43,  poz.  296 z pózn. zm.)

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296