Transfer technologii

 

działalność R&D: spółki spin-off i spin-out · komercjalizacja własności
intelektualnej · ochrona poufności w trakcie negocjacji · polityka ochrony
własności intelektualnej · wynalazki i wzory użytkowe · know-how
· umowy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi i naukowcami
· szkolenia i warsztaty · organizacja działalności gospodarczej