E-commerce

świadczenie usług drogą elektroniczną · regulaminy internetowe
· ochrona danych osobowych w środowisku cyfrowym · umowy zawierane
drogą elektroniczną · zagadnienia prawne serwisów internetowych
· w tym zawieranie umów drogą elektroniczną · spam (niezamówione
informacje handlowe)