Czy ilość i rodzaj zwierząt na rysunku ma jakieś znaczenie?