Modelowanie procesów biznesowych

 

prawne i gospodarcze aspekty współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami
· umowy · projektowanie procesów biznesowych