Udział w konferencji i Krótki wykład dotyczący praw autorskich e e-learningu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.